czwartek, 30 maja, 2024

Audi AG podsumowało pierwszy kwartał 2020r

Audi podsumowuje pierwszy kwartał 2020 roku. Ze względu na izolację i zamknięcie salonów dealerskich na całym świecie, dostawy pojazdów Audi spadły o 21,1 procent, w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Sprzedaż Grupy Audi wyniosła 12 mld 454 mln euro, a zwrot operacyjny ze sprzedaży 0,1 procent.

audi ingolstadt taśma produkcyjna 1

Pomimo trudnych warunków ekonomicznych, osiągnięto przepływy pieniężne netto w wysokości około 1 mld euro. Ze względu na konsekwencje finansowe pandemii, Audi podjęło środki ostrożności w celu zapewnienia swojej płynności. Ponadto wzrosły przepływy pieniężne ze względu na sprzedaż w ramach grupy VW AEV GmbH. W celu ochrony pracowników oraz w odpowiedzi na czynniki popytu i podaży, produkcja została tymczasowo zawieszona na całym świecie, a krótki czas pracy został wprowadzony w zakładach w Niemczech.

Produkcja w Chinach została już w dużej mierze znormalizowana. Od końca kwietnia zakłady Audi w Europie będą stopniowo zwiększać produkcję zgodnie z ustalonym planem. Grupa Audi zakłada, że ​​pandemia koronawirusa, będzie miała znaczący wpływ na globalną gospodarkę i rynki motoryzacyjne przez cały rok. Obecnie zakłada, że ​​dostawy, sprzedaż i zysk operacyjny marki Audi, będą znacznie niższe niż w roku poprzednim.

W pierwszym kwartale 2020 r. Audi działało w bardzo niestabilnym otoczeniu prawnym i ekonomicznym z powodu narastającej pandemii. Globalne zamknięcie miało negatywny wpływ na cały łańcuch wartości przemysłu motoryzacyjnego. Sprzedaż, popyt i stabilność łańcuchów dostaw zostały zaburzone. „Zamknęliśmy nasze możliwości produkcyjne w kontrolowany sposób, a dzięki temu i obecnemu skróceniu godzin pracy chroniliśmy miejsca pracy w naszych zakładach w Niemczech. Zdrowie naszych pracowników i ich rodzin zawsze było naszym priorytetem”, powiedział Arno Antlitz, członek zarządu AUDI AG.

audi ingolstadt taśma produkcyjna

„Jednocześnie byliśmy w stanie chronić naszą płynność finansową i utrzymać stabilne, fundamentalne procesy w naszej firmie na tym etapie kryzysu, w którym rynki ulegają stagnacji”.

Po tym, jak cztery pierścienie rozpoczęły rok 2020 r. wraz z inicjatywą modelową, rozprzestrzenianie się koronawirusa i związane z tym decyzje, takie jak zamknięcie salonów i izolacja, miały coraz bardziej negatywny wpływ na dostawy pojazdów. Początkowo na rynku chińskim, a później w innych ważnych regionach. Z powodu pandemii, dostawy marki Audi spadły o 21,1 procent do 352 993 pojazdów w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. (2019r.: 447,247).

Niemniej wyniki sprzedaży Audi były nadal lepsze niż całego rynku, który zmniejszył się o 23,3 procent. Pierwsze oznaki ożywienia były widoczne w Chinach pod koniec pierwszego kwartału. Wszystkie salony Audi były już wtedy otwarte. Dzięki takim działaniom, jak sprzedaż online nowych pojazdów z magazynu, wirtualne salony i porady online na żywo, marka Audi systematycznie rozwija działalność sprzedaży online.

EVGl5WoUUAAIWDH

Na kurczącym się rynku, Grupa Audi osiągnęła sprzedaż w wysokości 12 mld 454 mln euro (2019r.: 13 mld 812 mln euro). Pozytywne efekty wynikają z pełnej dostępności modeli Audi Q3, sukcesu rynkowego Audi e-tron i wyższych dochodów z dostawy zestawów części do lokalnej produkcji w Chinach. Sprzedaż Lamborghini wyniosła 483 mln euro i była na tym samym poziomie, co w roku poprzednim (2019: 491 mln euro).

Zysk operacyjny w wysokości 15 milionów euro (2019r.: 1 mld 100 milionów euro) nie tylko odzwierciedla spadek popytu, ale w szczególności burzliwą sytuację na rynkach towarowych i kapitałowych. W pierwszym kwartale Audi odnotowało straty w wysokości około 0,5 mld EUR wynikające z wyceny zabezpieczeń surowców i musiało stawić czoła negatywnym skutkom kursowym.

Wydatki na wcześniejszą emeryturę w ramach programu Audi.Future, miały również negatywny wpływ na wynik operacyjny. Dzięki dalszemu zwiększeniu wydajności i zwiększeniu wykorzystania synergii w Grupie Volkswagen, Audi było w stanie obniżyć koszty badań i rozwoju. Rentowność operacyjna ze sprzedaży wyniosła 0,1 procent (2019r.: 8,0 procent).

a202290 large

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 545 milionów euro (2019r.: 1 mld 196 mln euro), co również miało pozytywny wpływ na sprzedaż w ramach grupy Volkswagen AEV GmbH. Dawna spółka-córka Audi, jest teraz fundamentem organizacji Car. Software, w której Grupa Volkswagen będzie pracować dla wszystkich marek w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Centrum zarządzania filią Volkswagena ma znajdować się w Ingolstadt.

Wpływy pieniężne z tej transakcji w wysokości 650 mln euro, miały pozytywny wpływ na płynność finansową spółki. W pierwszym kwartale przepływy pieniężne netto wyniosły 952 mln euro (2019r.: 1 mld 207 mln euro), a płynność finansowa netto na dzień 31 marca 2020r. wynosiła 18 mld 792 mln euro (31 grudnia 2019r.: 21 mld 754 mln euro). Ponadto na wczesnym etapie, utworzono grupę zadaniową w celu optymalizacji odpływu środków.

„Audi ma dobrą sytuację finansową. Systematycznie zmniejszamy nasze krótkoterminowe wydatki bez wpływu na zdolność Audi do działania i jej długoterminową zdolność do działania w przyszłości”, powiedział Arno Antlitz. Pomimo skrócenia godzin pracy, firma kontynuuje ważne kluczowe procesy, na przykład w działach rozwoju technicznego i produkcji, aby zabezpieczyć przyszłe wejścia na rynek i zapewnić dalszy szybki rozwój.

audi forum ingolstadt 1

Produkcja w chińskich fabrykach Audi rozpoczęła się ponownie 17 lutego 2020 r. I obecnie w dużej mierze powróciła do skali sprzed pandemii. Natomiast w Europie produkcja rozpoczyna się stopniowo od drugiej połowy kwietnia. Podjęto kompleksowe środki ostrożności w celu ochrony zdrowia pracowników podczas restartu.

Przez cały 2020 r. oraz w związku z trwającą pandemią, Audi AG przewiduje ujemny wzrost światowej gospodarki i znacznie niższy popyt na globalnych rynkach samochodowych. Grupa Audi zakłada zatem, że dostawy, sprzedaż i zysk operacyjny marki Audi będą znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku. Przepływy pieniężne netto również będą niższe niż w poprzednim roku.

Raport Audi AG za pierwszy kwartał 2020r (język angielski)

Źródło i zdjęcia: Audi AG

Ostatnie wpisy

Musisz przeczytać