czwartek, 30 maja, 2024

Produkcja Audi w Europie będzie stopniowo wznawiana

W najbliższych tygodniach Audi będzie stopniowo wznawiać produkcję w europejskich fabrykach. W połowie marca firma ogłosiła zawieszenie produkcji.

Powodem tej marcowej decyzji było to, że pandemia koronawirusa przerwała łańcuch dostaw i zmniejszyła popyt na gotowe pojazdy. Grupa Volkswagen ściśle koordynowała globalną sieć produkcji Audi oraz bieżące, ponowne uruchomienie sieci dostawców i usługodawców.

Głównym założeniem wznowienia produkcji jest wdrożenie kompleksowego zestawu środków, mających na celu zapewnienie pracownikom najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Audi AG przestrzega wytycznych Instytutu Roberta Kocha oraz przepisów ochrony zdrowia kraju produkującego.

fabryka Audi

Członek zarządu AUDI AG, Peter Kössler, podkreślił: „Ponowne uruchomienie produkcji musi być procesem w całej Europie.” Jest tak, ponieważ łańcuch dostaw oraz procesy produkcyjne i logistyczne są ściśle powiązane w ramach grupy oraz z partnerami międzynarodowymi. „Zwracamy uwagę na warunki pracy pracowników, ponieważ muszą oni mieć najbezpieczniejsze środowisko podczas wykonywania swoich zadań. Dlatego też zespół ekspertów Audi, rozmawiał z ekspertami z różnych działów oraz przedstawicielami rad pracowniczych w celu dostosowania procesu produkcyjnego. Pracownicy i nasi globalni partnerzy są elastyczni i współpracują z nami w tych trudnych czasach ”.

A202461 medium

Peter Mosch, przewodniczący rady pracowniczej Audi, wyjaśnił: „Teraz wszystkie środki mające na celu ochronę zdrowia pracowników, mają najwyższy priorytet”. „Ponownemu uruchomieniu produkcji, będzie towarzyszyć zestaw środków, zapewniających ochronę zdrowia pracowników.” Obejmuje to na przykład jasne przepisy dotyczące odległości i higieny pracowników, zmodyfikowany system zmian w celu zminimalizowania kontaktu do minimum oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, w przypadku przebywania w odległości mniejszej niż 1,5 metra od drugiego pracownika. Firma stworzyła również fizyczne bariery w kluczowych miejscach. Na przykład podczas pierwszego montażu drzwi, dwóch pracowników pracuje jednocześnie na tym samym regale transportowym i stoi naprzeciwko siebie. Tutaj pracownicy sami wymyślili, opracowali i zainstalowali przezroczyste plastikowe bariery.

A202459 medium

Personel zarządzający działem produkcyjnym wraz z zespołem, a także eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, inżynierii przemysłowej i rady zakładowej, sprawdzili, przeanalizowali i zaproponowali ulepszenia dla każdego miejsca pracy. Tylko za zgodą całego personelu miejsce pracy uważa się za „przygotowane na koronowirusa”. Grupa robocza zbadała również środowisko pracy: przestrzenie grupowe, bramy fabryczne, parkingi i ruch wewnętrzny, a także stołówki i placówki gastronomiczne. Audi opracowało odpowiednie rozwiązania dla wszystkich dziedzin.

A202460 medium

Pracownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem o podjętych środkach i działaniach, a po wznowieniu pracy otrzymają od swojego przełożonego kompleksowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Regularne aktualizacje regulacyjne, będą wyświetlane w formie ogłoszeń na firmowych mediach internetowych. Kompleksowe środki bezpieczeństwa i zmienione przepisy pracy, dotyczą również pracowników biurowych. Nadal istnieje możliwość pracy z domu, aby zminimalizować ryzyko infekcji. Zgodnie z planem uzgodnionym przez obie strony, produkcja samochodów w fabryce Audi będzie stopniowo wznawiana od końca kwietnia. W tym tygodniu ruszyła już produkcja silników w fabryce w Győr.

Źródło i zdjęcia: Audi AG

Ostatnie wpisy

Musisz przeczytać